Giải pháp công nghệ

Giải pháp công nghệ là tư vấn, cung cấp cho khách hàng các giải pháp về công nghệ để tối ưu hóa quy trình sản xuất và quy trình truy xuất nguồn gốc; tư vấn, phát triển các giải pháp công nghệ thông tin sử dụng các thiết bị có kết nối mạng internet (IoT) nhằm tăng cường thu thập thông tin tự động từ quá trình sản xuất cho các báo cáo truy xuất nguồn gốc và tối ưu hoá quy trình sản xuất.

- Tư vấn các giải pháp về công nghệ cho khách hàng
- Tư vấn, phát triển các giải pháp công nghệ thông tin sử dụng các thiết bị có kết nối mạng Internet (IoT)
- Tư vấn tối ưu hóa quy trình sản xuất