Hướng dẫn sử dụng cho Doanh nghiệp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE CHO DOANH NGHIỆP

 1. Đăng ký tài khoản doanh nghiệp.

Đường dẫn đăng ký :  http://truyxuatnongsan.laocai.gov.vn/vi/dang-ky-doanh- nghiep.html

Sau khi Đăng ký, tài khoản sẽ được vào danh sách “Chờ Duyệt” của Sở NN&PTNT Lào Cai.

Sau khi tài khoản được Duyệt và bàn giao tài khoản Doanh nghiệp có thể sử dụng Username / Password để đăng nhập vào màn hình Đăng nhập bên dưới.

 1. Doanh nghiệp Đăng nhập.

Màn hình hiển thị:

Doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký để Đăng nhập vào màn hình trên

Sau khi đăng nhập màn hình sẽ hiển thị như hình chụp bên dưới.

Các chức năng chính của Doanh nghiệp sau khi Đăng nhập bao gồm:

 • Quản lý Sản phẩm.
 • Đăng sản phẩm mới.
 • Quản lý (Sửa/xóa) sản phẩm đã Đăng.
 • Giấy chứng nhận: Là giấy chứng nhận được Cơ quản quản lý cấp phép cho Doanh nghiệp về qui trình sản xuất và chất lượng Sản phẩm.
 • Đăng giấy chứng nhận.
 • Quản lý (sửa / xóa) Giấy chứng nhận.
 • Cơ sở Hợp tác: Khu vực dành cho Doanh nghiệp Đăng Cơ sở liên kết, sản xuất và phân phối sản phẩm.

 1. Đăng sản phẩm :

Vào Danh mục : Ấn Quản lý sản phẩm => Chọn “ Đăng sản phẩm”

Màn hình Đăng sản phẩm.

Trong màn hình này, Doanh nghiệp cần điền các thông tin:

 • Tên sản phẩm (bắt buộc)
 • Ngôn ngữ (Mặc định là Tiếng Việt, trong trường hợp Doanh nghiệp muốn hiển thị ở ngôn ngữ khác, có thể chọn Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung).
 • Giá
 • Hạn sử dụng
 • Số lượng tem đăng ký
 • Thời hạn sử dụng tem. (Sau khi hạn sử dụng quá hạn thông tin truy xuất nguồn gốc sẽ hết hiệu lực hiển thị trên web, Doanh nghiệp cần gia hạn để mã QR code có thể tiếp tục truy cập được vào thông tin truy xuất trên website http://truyxuatnongsan.laocai.gov.vn )
 • Sản lượng ước tính.
 • Chức năng, công dụng sản phẩm.
 • Thông tin bảo quản.
 • Đơn vị sản xuất.
 • Đơn vị kiểm tra.
 • Hình ảnh sản phẩm và các thông tin khác.

(Các trường đánh dấu * là bắt buộc cần nhận)

 1. Quản lý sản phẩm đã đăng :

 1. Quản lý giấy chứng nhận
 • Khu vực quản lý giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận hiển thị bên dưới các thông tin truy xuất của sản phẩm.

 • Đăng và quản lý giấy chứng nhận :

 1. Quản lý cơ sở hợp tác :
 • Vị trí cơ sở hợp tác

 • Thêm cơ sở hợp tác mới

 • Sửa / xóa cơ sở hợp tác

 1. Đăng ký nhận tem QR Code :
 • Doanh nghiệp Đăng ký số lượng Tem QR code đến Sở NN & PT Lào Cai để dán lên  sản phẩm hàng hóa.
 • Người tiêu dùng sử dụng phần mềm quét mã vạch QR code trên smartphone, thông tin truy xuất sẽ dẫn đến sản phẩm của Doanh nghiệp trên trang web truyxuatnongsan.laocai.gov.vn
 • Sở NN & PTNT sẽ duyệt số lượng mã QR code cho Doanh nghiệp.

Form đăng ký mã QR  Code

Chỉnh sửa thông tin Doanh Ngiệp