Minh bạch thông tin

 Ngày nay, khi Internet và Mạng xã hội phát triển, người tiêu dùng có đầy đủ phương tiện để chia sẻ ý kiến của mình một cách tự do trên các kênh truyền thông xã hội. Người tiêu dùng ngày nay biết sức mạnh thực sự thuộc về họ, và họ có xu hướng chia sẻ những suy nghĩ, sở thích và nhu cầu của mình. Điều này đồng nghĩa là các doanh nghiệp phải lắng nghe và chia sẻ thông tin thật, thông tin hữu ích về mình. Khi mà hầu hết các doanh nghiệp tại Việt Nam đang bất chấp sự an toàn của người tiêu dùng vì lợi nhuận, điều mà người tiêu dùng Việt đang mong mỏi nhất là: sự minh bạch và trung thực. 
 

     Lần đầu tiên, hàng triệu người dùng Việt Nam có thể tra cứu thông tin sản phẩm một cách chính xác ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào chỉ với một cú “chạm”. Mỗi ngày, có tới hơn hàng ngàn lượt quét để tra cứu thông tin và hơn thế nữa… Hệ thống hỗ trợ truy xuất nguồn gốc nông sản giúp minh bạch thông tin, nguồn gốc, chất lượng sản phẩm cho các Doanh nghiệp làm ăn chân chính. Việc không có thông tin sản phẩm trên website ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Nếu quét không thấy thông tin hoặc thông tin sơ sài, thì người quét sẽ ngần ngại mua hàng.