Truy xuất nguồn gốc điện tử

Tại sao cần Truy xuất nguồn gốc?

     • Đáp ứng nhu cầu thông tin về nguồn gốc sản phẩm của người tiêu dùng 

     • Tăng hiệu quả truyền thông và bán hàng cho doanh nghiệp

     • Giúp kiểm soát chất lượng sản phẩm 

     • Hỗ trợ xử lý khi có vấn đề phát sinh (thu hồi sản phẩm, khiếu nại…)