Tên giao dịch: TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BẮC HÀ
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Nguyễn Trung Thành
Địa chỉ: Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Email:
Số điện thoại: 0987205604
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Cơ sở sản xuất kinh doanh

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận