Tên giao dịch: HTX Thành Sơn - Bản Xèo
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Xã Bản Xèo, huyện Bát Xát, Lào Cai
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Hợp tác xã

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận