Tên giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Linh Dương
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: Lô 2, đường 1A, KCN Bắc Duyên Hải, Phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận