Tên giao dịch: HTX SA PA XANH
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Vũ Văn Hiệu
Địa chỉ: Xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Hợp tác xã

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận