Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ KINH DOANH TỔNG HỢP MƯỜNG KHƯƠNG
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Hợp tác xã

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận