Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TIÊN PHONG
Mã số thuế:
Tên người đại diện: nth
Địa chỉ: Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, Lào Cai, Việt Nam
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Công ty TNHH

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận