Tên giao dịch: HTX TRỊNH TƯỜNG
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Hợp tác xã

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận