Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH HÀ LÂM PHONG
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Tổ dân phố số 01, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Email:
Số điện thoại: 0965666898
Địa chỉ web: http://vietmushfarmstay.com
Loại doanh nghiệp: Công ty TNHH

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận