Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ VĨNH YÊN
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Lò Thị Liên
Địa chỉ: Thôn Khuổi Phường, xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, Việt Nam
Email:
Số điện thoại: 0378008576
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Hợp tác xã

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận