Tên giao dịch: CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG SẢN TIỀN PHONG
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Cao Minh Tuấn
Địa chỉ: Đội 8, Quang Kim, Bát Xát
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Cơ sở sản xuất kinh doanh

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận