Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ TIÊN PHONG MƯỜNG VI
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Cao Minh Tuấn
Địa chỉ: xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ web: https://tabadasa.com.vn/dasataba.com.vn/dacsannuirungtaybac.com.vn
Loại doanh nghiệp: Hợp tác xã

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận