Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TIÊN PHONG VÀ HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DV LÀO CAI
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Nguyễn Anh Tuyên
Địa chỉ: xã Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Email:
Số điện thoại:
Địa chỉ web: https://sites.google.com/site/ongmiennuithanhxuanlaocai/
Loại doanh nghiệp: Hợp tác xã

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận