Tên giao dịch: Công ty cổ phần nông sản bản địa Sa Pa
Mã số thuế:
Tên người đại diện: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: thôn Xả Séng, xã Tả Phìn, TX Sa Pa
Email:
Số điện thoại: 0869367888
Địa chỉ web:
Loại doanh nghiệp: Công ty cổ phần

Cơ sở hợp tác

Sản phẩm của doanh nghiệp

Giấy chứng nhận